W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące usługi w zakresie koordynacji:

Zakres ogólny:

 • Reprezentowanie Zleceniodawcy w kontaktach z Najemcami i Generalnym Wykonawcą
 • Zarządzanie całością procesu koordynacji Najemców
 • Opiniowanie i współpraca przy tworzeniu załączników technicznych do umów najmu określających zakres prac, koordynacja zmian w dokumentacji projektowej Centrum, kosztorysowanie prac dodatkowych wynikających z ustaleń zawartych w załącznikach technicznych
 • Egzekwowanie zobowiązań kontraktowych Najemców (dokumentacja projektowa, przekazanie lokali, zestawienia kosztów, dokumentacja powykonawcza)
 • Koordynacja przepływu dokumentacji, wysyłanie podkładów projektowych
 • Koordynacja i weryfikacja dokumentacji projektowej Najemców pod kątem zgodności z wytycznymi zawartymi w podręczniku Najemcy
 • Regularne spotkania koordynacyjne z Najemcami
 • Koordynacja wejścia Najemców na plac budowy (przekazanie frontu robót zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego)
 • Koordynowanie robót Wynajmującego w lokalach Najemców (SAP, DSO, tryskacze, roboty dodatkowe)
 • Organizacja odbiorów Najemców
 • Rozliczenia z Najemcami (na podstawie cen jednostkowych i ofert podwykonawców)

Weryfikacja dokumentacji:

 • Weryfikacja dokumentacji projektowej Najemców: projektów wstępnego i wykonawczego: architektura oraz branże instalacji klimatyzacji i wentylacji, instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan.
 • Wyjaśnienia z głównym projektantem Zleceniodawcy w razie niejasności, co do zgodności projektu Najemcy
 • Kontakt z projektantem Najemcy, celem uzupełnienia bądź poprawienia dokumentacji
 • Sporządzenie i przekazanie protokołu ze sprawdzenia

Opis stanowisk pracy:

 • zarządzanie zespołem koordynatorów Najemców
 • udział w spotkaniach koordynacyjnych
 • kierowaniem koordynacja prac kluczowych Najemców
 • stworzenie harmonogramu prac i odbiorców Najemców
 • nadzór odbiorów powierzchni Najemców oraz części wspólnych
 • koordynacja prac Najemców wielkopowierzchniowych
 • udział w spotkaniach koordynacyjnych
 • egzekwowanie harmonogramu prac Najemcy
 • nadzór odbiorów powierzchni Najemców
 • kierowanie koordynacją prac Najemcy kinowego
 • udział w spotkaniach koordynacyjnych
 • egzekwowanie harmonogramu prac Najemcy
 • nadzór odbiorów powierzchni kinowej
 • koordynacja prac Najemców
 • udział w spotkaniach koordynacyjnych
 • egzekwowanie harmonogramu prac Najemców
 • nadzór odbiorów powierzchni Najemców
 • koordynacja prac Najemców
 • udział w spotkaniach koordynacyjnych
 • egzekwowanie harmonogramu prac Najemców
 • nadzór odbiorów powierzchni Najemców
 • kontrola kosztów dodatkowych Najemców
 • przygotowywanie dokumentacji płatniczej Najemców
 • udział w naradach zespołu koordynacji Najemców
 • koordynacja prac koordynatorów Najemców
 • wysyłanie dokumentów do Najemców
 • organizowanie spotkań koordynator/Najemca
 • administracja biura koordynacji Najemców

Warunki współpracy:

W przedstawionej ofercie z zakresu usług Koordynacji Najemców dla przykładowej inwestycji zawarte jest:

 • Pokrycie kosztów noclegów i przejazdów do i z budowy
 • Pełną dyspozycyjność członków zespołu
 • Stanowiskowy sprzęt komputerowy z oprogramowaniem
 • Pokrycie kosztów rozmów z telefonów komórkowych w trakcie całego okresu prowadzenia koordynacji

W ofercie nie zostały zawarte:

 • Koszty plotowania, powielania i wysyłki podkładów projektowych dla Najemców i dokumentacji
 • Koszty biurowe, rzeczowe (np. biurka, fotele biurowe, kopiarka, drukarka, ploter)
 • Koszt dostępu do Internetu oraz telefonu stacjonarnego
 • Koszty przejazdów do osób trzecich, związane z prowadzeniem prac koordynacyjnych, np. wyjazdy na spotkania do Najemców (po wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu konieczności wyjazdu przez Zleceniodawcę)

Szczegółowe zdefiniowanie współpracy możliwe będzie po zapoznaniu się z harmonogramem Inwestycji oraz zaawansowaniem projektów. Na podstawie tych informacji możliwe będzie przygotowanie szczegółowego schematu współpracy.

W przypadku zainteresowania rozpoczęciem współpracy z Naszą firmą prosimy o kontakt, celem zorganizowania spotkania.

Nasza firma skupia doświadczenie zdobyte
na przestrzeni
10 lat.

Firmę ELIOT COLLINS tworzą pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie koordynacji prac najemców centrów handlowych oraz powierzchni biurowych.

Zespół składa się z osób o różnym wykształceniu co pozwala sprawnie zaangażować się w projekt budowlany nowo powstającego obiektu.

Nasze
realizacje

 • IKEA

  Rozbudowa C.H Bielany we Wrocławiu